Torņu cīņas 2022

Ziņo par putnu vērošanas torņiem, skatu torņiem un platformām, kā arī citām līdzīgām konstrukcijām. Savu atsauksmi par torņiem (gan šajā kartē esošajiem, gan vēl neiekļautajiem) un tajās novērotajām putnu sugām sūti uz e-pastu putni@lob.lv.

 

Skatīt karti pa pilnu lapu

 

Pieredzējušo (24h) klasē iekļaujamie torņi sacensībās “Torņu cīņas 2022”:
Kuivižu jeb Randu pļavu (3 pavāru restorāna) tornis
Kaņiera (Motacillas) tornis
Kaņiera pilskalna (Swarovski optik) tornis
Dvietes Austrumu (II) tornis
Dvietes Rietumu (I) tornis
Engures ez. Ziemeļu tornis
Lubāna Zvidzes kanāla tornis
Lubāna D dambja (Jāņa sētas) tornis
Sātiņu tornis
Burtnieku poldera tornis
Kaltenes tornis
Mērsraga bākas tornis
Burtnieku Vīsraga tornis
Mērsraga pļavas tornis

Tautas (4h) klasē iekļaujamie torņi sacensībās “Torņu cīņas 2019”:
Daugavgrīvas tornis
Engures ez. ornitobāzes tornis
Ķengaraga (Draugiem.lv) tornis
Dunduru pļavu tornis
Slokas ezera tornis
Melnragu rīkles platforma

Brīvās klases torņi ir torņi, kas netiek iekļauti iepriekšējās divās klasēs.

Slampes kurgāna tornis-platforma
Sedas (I) tornis
Durbes tornis
Kolkas tornis
Jelgavas pilssalas tornis

Vēsturiskie torņi ir atzīmēti to kādreizējās atrašanās vietās. Torņu cīņas tur ir notikušas, taču šobrīd pašu torņu vairs nav vai arī tie ir sliktā tehniskā stāvoklī.